ცვლილებები არხების

1 იანვრიდან mgm დაAmc-ის მაგიერ იქნება Holivood Sd და Holivood Hd.