აბონენტთა საყურადღებოდ!

2019წ. 1 მარტიდან ბანკებში და PAY BOX-ებში სააბონენტო გადახდების მომსახურების საკომისიო - 50 თეთრი სააბონენტო გასახადთან ერთად იქნება დამატებით შესატანი.