გადახდის საშუალებები

გადახდები

საკაბელო ქსელში აბონენტის ტელევიზორის ინსტალიაციის ღირებულება შეადგენს 15ლ,
საბაზო პაკეტის ყოველთვიური აბონენტური გადასახადი - 15ლ.

სააბონენტო თანხის გადახდის ვადაა მიმდინარე თვის 10 რიცხვი.

მომსახურების სააბონენტო თანხის დროულად გადაუხდელობის შემთხვევაში ხელშეკრულება მომსახურების შესახებ ცალმხრივად უქმდება და აბონენტს მაუწყებლობა ეთიშება.

სააბონენტოს გადახდის ფორმები:

* სწრაფი გადახდის აპარატები;

* ინტერნეტ ბანკინგი;

* საბანკო გადარიცხვა;

* ინკასატორის მომსახურება.

სწრაფი გადახდის აპარატებში გადახდისათვის საჭიროა აბონენტის ინდივიდუალური კოდის აკრეფა, რომლის გასაგებად დარეკეთ კონტაქტები.

 

სწრაფი გადახდის აპარატებში მოძებნეთ ჩვენი ლოგო 
ქვემოთ ჩამოთვლილი ბანკების ნებისმიერ ფილიალი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fast order
Please include your name and phone number so we can contact you