მაუწყებლობა

  კომპანიის ქსელში ვრცელდება საკაბელო სატელევიზიო არხი „შონი-ტვ“. მოცემულ არხზე ხშირად თავსდება კომპანიის აბონენტებისათვის განკუთვნილი ვიდეო ინფორმაცია.
 

 

Fast order
Please include your name and phone number so we can contact you